Level 15 Level 17
Level 16

Dla dobra nauki!


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
research
badania naukowe
an analysis
analiza
a method
metoda
a conference
konferencja
a scientist
naukowiec
a part
część
a participant
uczestnik
an individual
pojedyncza osoba; jednostka
individual
indywidualny
a race
rasa; wyścig
a species
gatunek
this time
tym razem
next time
następnym razem
a set
zestaw
to test
badać; testować
to base
bazować; opierać się
similar
podobny
carefully
ostrożnie
once again
jeszcze raz
twice more
jeszcze dwa razy