Level 18 Level 20
Level 19

Doładuj swoje słownictwo


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to belong
należeć
to wish
życzyć (sobie)
to apply
składać podanie; aplikować
to burn
palić; płonąć
to head to ...
zmierzać do ...
to head off
wyjeżdżać; wyruszać
to hang
wisieć
to hang up
rozłączyć się
to pick up
odebrać (telefon)
ridiculous
śmieszny; absurdalny
spare
zapasowy
intense
intensywny; głęboki
even
parzysty; równy; nawet
ever
kiedykolwiek
perhaps
być może
exactly
dokładnie!
some day
pewnego dnia; kiedyś (w przyszłości)
in time
za jakiś czas; w porę
for fun
dla zabawy