Level 21 Level 23
Level 22

Przemysł


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
production
produkcja
a product
produkt
a unit
jednostka
an item
rzecz; artykuł
an object
przedmiot; obiekt
a stock
zapas; zasób
in stock
na stanie (o produkcie)
a style
styl
a type
typ
a design
wzór; projekt
wide
szeroki
narrow
wąski
a range
zakres; zasięg
plastic
plastik
a plant
roślina
an end
koniec
a turn
kolejka (w grze); zakręt
an option
opcja
to look for ...
szukać ...
particular
konkretny; poszczególny
specific
konkretny; szczegółowy; specyficzny
massive
masywny; ogromny
no longer
już nie; nie dłużej