Level 22 Level 24
Level 23

Ryzykowne inwestycje


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a board
zarząd; tablica
a board member
członek zarządu
a firm
firma (zwykle mała)
an income
dochód
a consumer
konsument
a benefit
korzyść; pożytek
a drawback
wada; minus
room
miejsce
a development
rozwój; polepszenie
an investment
inwestycja
a loss
strata
an event
wydarzenie
a decade
dekada; dziesięciolecie
to experience
doświadczać
to stick to ...
trzymać się ...; obstawać przy ...
to seem like ...
wydawać się być ...
to be concerned about ...
martwić się o ...
annual
roczny; coroczny
financial
finansowy
significant
znaczący; ważny
cultural
kulturowy; kulturalny
recent
niedawny; najnowszy