Level 23 Level 25
Level 24

Doładuj swoje słownictwo


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a sentence
zdanie; wyrok
a full stop
kropka
a comma
przecinek (w zdaniu)
to roll
zwijać; rzucać (kośćmi)
to turn into ...
zmieniać się w ...
a disaster
katastrofa
a stage
etap; scena
to perform
występować (na scenie); spisywać się
to affect
oddziaływać na
to reflect
odzwierciedlać
to exist
istnieć
to tend
wykazywać tendencje
to remain
pozostawać
to fill
wypełniać; spełniać
to form
kształtować; formować
to deal
handlować; rozdawać (karty)
to go wrong
pójść nie tak
for ages
od lat; od zawsze