Level 26 Level 28
Level 27

Prawa i reformy


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a reform
reforma
a community
społeczność
an impact
wpływ; siła uderzenia
a nation
naród
a union
związek; unia
to strike
uderzać; strajkować
property
własność; posiadłość
a property owner
właściciel nieruchomości
transport
transport
social security
emerytura; opieka społeczna
local
lokalny
educational
edukacyjny
economic
gospodarczy; ekonomiczny
major
główny; znaczny
minor
drobny; niewielki
on-site
dostępny na miejscu
a theory
teoria
in theory
w teorii
in practice
w praktyce