Level 29 Level 31
Level 30

Doładuj swoje słownictwo


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a size
rozmiar
paint
farba
a painting
obraz
a behaviour
zachowanie
reality
rzeczywistość
the rest
reszta
to smile
uśmiechać się
to release
wypuszczać; uwalniać
to discuss
dyskutować; omawiać
to matter
mieć znaczenie; liczyć się
to make it
dać radę
random
losowy
a relation
relacja; związek
in relation to ...
w związku z ...
a surface
powierzchnia
on the surface
na powierzchni
a field
pole; dziedzina
in the field
na polu; w dziedzinie