Level 30 Level 32
Level 31

Zwroty: Mów jak miejscowi


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in any case ...
w każdym razie ...
I wouldn't say so
nie powiedziałbym tego
are we on the same page?
zgadzamy się w tej sprawie?
I think we're on the same page
myślę, że w tej kwestii się ze sobą zgadzamy
that depends on you
to zależy od ciebie
a rocket
rakieta
it's not exactly rocket science!
to nie jest żadna wielka filozofia!
for your information ...
dla twojej wiadomości ...
plus minus
plus minus
... ish
... awy (np. czerwonawy)