Level 35 Level 37
Level 36

Doładuj swoje słownictwo


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
enormous
olbrzymi; ogromny
per
na (np. na godzinę)
an audience
publiczność
a pair
para
main
główny
various
różne; rozliczne
generally
generalnie; ogólnie rzecz biorąc
a charge
opłata; zarzut
to continue
kontynuować
to point out
zwracać uwagę; wskazywać na
a sender
nadawca
to allow
pozwalać
to be allowed
mieć pozwolenie; być dozwolonym
to hold
trzymać
to place
umiejscowić; umieścić