Level 4 Level 6
Level 5

Czy my już... ?


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a list
lista
a shopping list
lista zakupów
a clock
zegar
costs
koszty
to treat
traktować
to add
dodać
to involve
wiązać się z; dotyczyć
to check
sprawdzać
to check if ...
sprawdzać, czy ...
correctly
poprawnie; dobrze
yet
jeszcze; już
since
od (momentu w czasie)
by now
do tej pory
have you set the clock correctly?
ustawiłeś dobrze zegar?
have you added the butter yet?
dodałeś już masło?
have you considered getting glasses?
wziąłeś pod uwagę kupno okularów?
did you check if we bought everything on the shopping list?
sprawdziłeś, czy kupiliśmy wszystko na liście?
we should have met her by now
powinniśmy byli już się z nią spotkać
have you heard from her since yesterday?
miałeś od niej jakieś wieści od wczoraj?
he has always treated her well
on ją zawsze dobrze traktował