Level 18 Level 20
Level 19

361 - 380


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
态度
thái độ
太阳
mặt trời, thái dương
rất, lắm, cực
nhấc, nghiêng, giơ lên
đài, bệ, sân khấu
cô ấy, bà ấy
anh ấy, ông ấy
所有
tất cả
所以
cho nên
孙子
cháu trai
tuổi
随着
đi theo, cùng với
随便
tùy tiện, tùy ý
虽然
mặc dù, tuy
tính toán, đoán, mưu tính, coi là
chua
塑料袋
bao ni lông
速度
tốc độ
tặng, tiễn