Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
contrary to
tersine , aksine
despite
ragmen
due to
...den dolayı
given...1
1 göz önüne alınırsa ,göz önüne alındığında .....
in contrast to
...nın tersine , .....den farklı olarak
in exchange for
karşılığnda
in excess of
....den fazla , .....nin üstünde
in favor of
lehinde
in proportion to
oranla , kıyasla
in spite of
rağmen
in terms of
bakımından , açısından , ilgili olarak
in view of
göz önüne alarak , göz önüne alındığında
irrespective of
bakmaksızın , dikkate almaksızın , ...... olursa olsun , rağmen
notwithstanding
rağmen
on account of
...den dolayı , ....den yüzünden