Level 2
Level 1

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go for
-i seçmek,-i tercih etmek,-den hoşlanmak
take up with
ile meşgul olmak,ile arkadaş olmak
run down
yorulmak,eleştirmek,çiğnemek(araçla)
build up
güçlendirmek,birikmek,artırmak,yükseltmek
set down
yerleştirmek,oturtmak,yazıya dökmek,..olarak görmek,-e bağlamak
go out
dışarı çıkmak(eğlence amaçlı)
come in
girmek,varmak,belli bir sırada olmak
pull through
iyileşmek
bring over
aktarmak,ikna etmek,kandırmak,çevirmek
get off
araçtan inmek,yola çıkmak,ayrılmak,kurtulmak