Level 9 Level 11
Level 10

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
give off
koku/ışık üretmek
move in on
hareket üzerinde
block off
yolunu tıkamak,geçişine izin vermemek
clam up
ağzını açmamak,sesini kesmek
fall about
(gülmekten) katılmak
fizzle out
(mum)sönmek,boş çıkmak,suya düşmek
act on
e göre hareket etmek,e tesir etmek
back down
caymak,vazgeçmek,sözünden dönmek
egg on
kışkırtmak,tahrik etmek,dolduruşa getirmek,cesaretlendirmek
die down
gücü azalmak,sakinleşmek,kesilmek