Level 10 Level 12
Level 11

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ease off
gevşetmek,yumuşatmak,hafifletmek
give up on
bir şeyden veya birinden umut kesmek,vazgeçmek
act out
dışa vurmak,davranışlarıyla ortaya koymak
face up to
kabul etmek,cesaretle karşı koumak,metanetle karşılamak
burn out
tamamen yanıp(kendi kendine)sönmek,mahvolmak,yanıp kül etmek
get back at
intikamını almak,öç almak
hit on
kazara bulmak,tesadüfen bulmak
bank on
ümit etmek,-e bel bağlamak
get down to
çalışmada,yol almak,başlamak
head off
önüne geçmek,geçit vermemek