Level 11 Level 13
Level 12

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
clamp down on
aman vermemek,daha sıkı olmak,sınır koymak
go off
çalmaya başlamak,çürümek,(yiyecekler)bozulmak
break out
fırtına koparmak,başlamak(savaş/yangın),hapisten kaçmak
hold with
aynı fikirde olmak,kabul etmek,beğenmek
keep back
saklamak,söylememek,vermemek
act up
yaramazlık yapmak,dert açmak,sorun çıkarmak,kötü davranmak
boot up
bilgisayarı çalıştırma
keep in
içeride alıkoymak,salıvermemek,frenlemek,bastırmak
give over
teslim etmek,terk etmek,vazgeçmek,bir şeyi yapmayı bırakmak
cut out
durdurmak,kesip çıkarmak