Level 12 Level 14
Level 13

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hold up
yukarı kaldırmak,desteklemek,tutmak,yolunu kesip soymak
break out of
kurtarmak,özgür bırakmak
fall for
aşık olmak,çok beğenmek,bayılmak,aldatılmak
get by
geçinmek,atlatmak,sollamak,idare etmek
knock into
çarpmak,-e rastlamak
hang back
duraksamak,çekinsemek,tereddüt etmek
keep at
bir şeyi yapmaya devam etmek
come forward
ileri gelmek,öne çıkmak,gönüllü olmak,ortaya çıkmak
go off on
eleştirmek
frown on
razı olmamak,onaylamamak,karşı çıkmak