Level 14 Level 16
Level 15

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pass over
aşmak,aşırmak,aldırmamak,geçip gitmek
hang about
başıboş gezmek,sürtmek,gezinmek
knock off
soymak,çırpıştırmak,işi bırakmak,çalmak
let smb in on
küçük bir grup insan tarafından bilinen sırrı söylemek
opt in
bir grup ya da sisteme katılmaya karar vermek
settle up
hesaplaşmak,yoluna koymak,hesabını kapamak
hit smb up for smt
birisinden para istemek
let off
serbest bırakmak,affetmek
run out on
bir şeyin tükenmesi,-den dışarı atmak,tükenmek
put by
para biriktirmek,ayırmak,saklamak