Level 15 Level 17
Level 16

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pick out
teşhis etmek,fark etmek,seçmek
look over
göz gezdirmek,-e şöyle bakmak,kısaca incelemek
hit smb with smt
bir şey söyleyerek birini heyecanlandırmak,şaşırtmak,zarara neden olmak,sorun oluşturmak
settle in
yerleşmek,alışmak,bastırmak
opt out
(politika,siyaset)dışında kalmak,karışmamayı tercih etmek,(sigorta) ayrılmak
zone out
dikkatini kaybetmek,uyuyakalmak
pull for
yardım etmek,desteklemek
hold smt against smb
kişiye hoş olmayan bir şey yapan birine karşı kötü duygular beslemeye devam etmek
let up
durmak,azalmak,yavaşlamak,yumuşamak
show up
görünmek,sırıtmak,açığa çıkmak,yanlışlığını kanıtlamak