Level 16 Level 18
Level 17

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
show over
satış sırasında birisini yönlendirmek(emlak)
let out
koyuvermek,kaçmasına izin vermek,ses çıkarmamak
pass up
kaçırmak,fırsatı kaçırmak,bırakmak
work on
-e ağırlığını vermek,-ın yapımıyla uğraşmak,nakışlamak
own up
itiraf etmek
pick at
yemek,isteksizce yemek,karışmak
stand by
sağlamak,hazırda bulunmak,destek olmak
put down
öldürmek(hayvan),indirmek,tenkit etmek,denetim altına sokmak
light out
gidivermek,sıvışmak,tüymek
work through
düşünerek üstünden geçmek,bir konuyu etraflıca ele almak