Level 17
Level 18

New level


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
talk out of
yapmamaya ikna etmek,-den vazgeçirmek
pick up
toplamak,radyoda duymak,yerden kaldırmak,arabayla gitmek,şans eseri öğrenmek
fall on
saldırmak,-e hücum etmek,üzerine çökmek
work up to
bir sona doğru gelişmek,giderek bir yere varma
turn over
dönmek(yatakta),çevirmek(sayfa),alıp satmak(mal)
wrap up
kesmek,ambalaj yapmak,sarmalamak,bürünmek,gizlemek
let on
belli etmek,ifşa etmek,açıklamak
tell off
azarlamak,paylamak