Level 1 Level 3
Level 2

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
put in
içeri koymak,arz etmek
run through
hızlıca gözden geçirmek,(bir şeyi) çabuk tüketmek,israf etmek,içinden geçmek
go around
(hastalık)herkese bulaştırmak,herkese yetmek
tie up with
-ile bağlantı kurmak,-ile ortaklık kurmak
pick up
toplamak,(birini) almak,tekrar başlamak,öğrenmek,yükselmek
move round
etrafında dönmek
get into
-e girmek,giymek,binmek,-e alışmak
put off
ertelemek,çıkarmak(elbise),vazgeçirmek
turn out
ortaya çıkmak,belli olmak,katılmak,üretmek(ışık vb),söndürmek,geri çevirmek
hang around with
başıboş gezmek