Level 2 Level 4
Level 3

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
end up with
sonuçlanmak
work out
açıklığa kavuşturmak,hesaplamak,(problemi vb)çözmek,(plan vb) üretmek
take up
(yer,zaman vb)kaplamak,(hobi,spor vb)yapmaya başlamak,-i görüşmek
put forward
önermek,ileri sürmek
make out for
anlamak,keşfetmek,kestirmek,fark etmek
be held on
bekletilmek,devam ettirilmek
work at
(bir şey)için emek harcamak,çaba göstermek
think over
tekrar düşünmek
be broken away from
-den kaçıp kurtulmak,,-den kopmak
build in
dahil etmek,gömme olarak yerleştirmek,dahili