Level 3 Level 5
Level 4

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
turn up
ortaya çıkmak,keşfetmek,artırmak,sesini açmak
work back
(eski işe)geri dönmek
run down
(arabayla vb)ezmek,kötüleşmek,(stok vb)azaltmak,bulmak,eleştirmek
get off
(araba vb)inmek,birini cezadan kurtarmak
pull up
sökmek,yukarı çekmek,ileri gitmek
work through
(bir konuyu vb.)etraflıca ele almak
make for
-e doğru gitmek,-e yönelmek,-e neden olmak
head towards
-e yönelmek
try on
(elbise vb)denemek,teşebbüs etmek,kalkışmak
get in
varmak,gelmek,(araba vb)binmek