Level 4 Level 6
Level 5

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fall out
bozuşmak,kavga etmek,sıradan çıkmak(askeri)
put down
yazıya dökmek,(isyan vb)bastırmak,azaltmak,(araçtan vb)indirmek
give out
göndermek,duyurmak,yayınlamak
keep up
devam etmek,yüksek tutmak,aynı seviyede kalmak
fall back on
(güvenilecek bir şeye)başvurmak,yedekteki bir şeyi kullanmak
settle down
-e yerleşmek,sakinleşmek,durulmak
be swept away
silip süpürmek
hold onto
tutmaya çalışmak
put into
-e bir şey katmak,-e para yatırmak
give off
salmak,yaymak,açığa çıkarmak