Level 6 Level 8
Level 7

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
make over
yenilemek,devretmek
be worked up
geliştirmek,körüklemek,kamçılamak
set off
yola çıkmak,başlatmak,kızdırmak,patlatmak
pay back
geri ödemek,öç almak
rule out
önlemek,olmayacağını söylemek,hariç bırakmak
turn on
açmak,başlatmak,heyecanlandırmak
wind up
bitmek,sonuçlandırmak,heyecanlandırmak
be called off
iptal etmek
drive into
çekiçle vurarak çakmak,girmek
pull out off
-den ayrılmak,-den dışarı çıkmak