Level 7 Level 9
Level 8

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
move off
hareket etmek,(otobüs vb) yola çıkmak
be brought into
-e karıştırmak,-e sokmak
lay down
belirlemek,tanımlamak,(kanun vb)koymak,bırakmak
clear out
tamamen bitirmek,yok etmek,toz olmak,boşaltıp temizlemek,sıvışmak
go down with
hastalanmak,-den yatağa düşmek
fall in with
rastlamak,kabul etmek,uyuşmak
set about
bir şeyi yapmaya başlamak
be troubled by
...tarafından sıkıntıya düşürülmüş,-dan dolayı sorunlu
run after
peşinden koşmak,hizmet etmek,aşırı ilgi göstermek
go at
birine saldırmak,hücum etmek