Level 8 Level 10
Level 9

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
make off with
çalmak,aşırmak
knock back
içkiyi devirmek,içmek,hızla içmek
max out
en üst sınıra ulaşmak
pack away
çok yemek yemek
go on about
bir şey hakkında bıktırana kadar konuşmak
mess around
oyalanmak,vakit geçirmek,(bir şeyle)uğraşmak
knock together
çabucak inşa etmek,yapmak,kurmak,bir araya getirmek,çarpışmak
be brought upon
...sebep olmak,geliştirmek,-e değinmek
mixed up in
-e karışmak,-e bulaşmak
nose around
koklamak,kolaçan etmek