Level 2 Level 4
Level 3

11.3 Business Letters


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to close
(af)sluiten
appointment
afspraak
meeting
bespreking
to confirm
bevestigen
confirmation
bevestiging
to offer
bieden
enclosed
bijgesloten
to attend
bijwonen
catalogue
catalogus
urgent
dringend
one-way street
eenrichtingsstraat
Great Britain
Groot-Brittannië
able
in staat
to file
indienen
to enter
inrijden
short notice
korte termijn
to report
melden, rapporteren
to suggest
met suggesties komen
The Netherlands
Nederland
package
pakket
convenient, suitable
passend, geschikt
personal
persoonlijk
reception
receptie
itinerary
routebeschrijving
to regret
spijt hebben
success
succes
until
tot
to look forward to
uitkijken naar
to postpone
uitstellen
due to
vanwege
United Kingdom
Verenigd Koninkrijk
traffic light
verkeerslicht
to feel (felt - felt)
voelen
in vain
voor niets
kind regards
vriendelijke groeten
road works
wegwerkzaamheden
matter
zaak/zaken
business
zakelijk
to say (said - said)
zeggen
as agreed
zoals afgesproken