1
Ready to learn
Вступ до історії України
2
Ready to learn
Стародавня історія України
3
Ready to learn
Київська держава
4
Ready to learn
Гал.- Вол. Держ. Монгол. навала
5
Ready to learn
Литовсько-руська держава
6
Ready to learn
Українські землі в другій половині ХVІ ст.
7
Ready to learn
Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
8
Ready to learn
Національно-визвольна війна українського народу
9
Ready to learn
Українські землі в 60—80-ті рр XVIІ ст)
10
Ready to learn
Українські землі наприкінці ХVІІ — у першій полови
11
Ready to learn
Українські землі в другій половині ХVІІІ ст)
12
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії напри
13
Ready to learn
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у перші
14
Ready to learn
Культура України кінця ХVІІІ — першої половині ХІХ
15
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії в дру
16
Ready to learn
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Авс
17
Ready to learn
Культура України в другій половині ХІХ — на початк
18
Ready to learn
Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст
19
Ready to learn
Західноукраїнські землі на початку ХХ ст
20
Ready to learn
Україна в Першій світовій війні
21
Ready to learn
Українська революція
22
Ready to learn
Україна в боротьбі за збереження державної незалеж
23
Ready to learn
Українська СРР в умовах нової економічної політики
24
Ready to learn
Радянська модернізація України
25
Ready to learn
Західноукраїнські землі (1921—1938 рр)
26
Ready to learn
Україна під час Другої світової війни
27
Ready to learn
Повоєнна відбудова і розвиток України
28
Ready to learn
Україна в умовах десталінізації
29
Ready to learn
Україна у період загострення кризи радянської сист
30
Ready to learn
Розпад Радянського Союзу і відродження незалежност
31
Ready to learn
Україна в умовах незалежності