Level 9 Level 11
Level 10

Українські землі наприкінці ХVІІ — у першій полови


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Конституція
основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило спираються на конституцію.
Малоросія
назва Гетьманщини в законодавчих актах і розпорядженнях царського уряду після укладення українсько-московського договору 1654 р.
Малоросійська колегія
орган управління російської адміністрації в Гетьманщині, створений із метою контролю за діяльністю гетьмана і старшини
Козацьке бароко
архітектурний стиль, який поєднує притаманні європейському бароко розкішні оздоби й підкреслену декоративність з особливостями української архітектури
Козацькі літописи
українські літописи, що творилися в козацькому середовищі й розповідали про події козацької історії