Level 10 Level 12
Level 11

Українські землі в другій половині ХVІІІ ст)


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Нова (Підпільненська) Січ
остання із Запорозьких Січей, що існувала 1734—1775 рр. на українських землях на берегах р. Підпільної
Паланка
адміністративно-територіальна та військова одиниця Запорозької Січі (Кодацька, Самарська, Кальміуська та ін.) на чолі з полковником
Зимівник
велике господарство (хутір), у якому козаки займалися землеробством, скотарством, промислами, ремеслами, торгівлею
Задунайська Січ
територіально-військова організація колишніх запорозьких козаків, що існувала 1775—1828 рр. на території Османської імперії в гирлі р. Дунаю
Коліївщина
національно-визвольне гайдамацьке повстання 1768 р. проти польського гніту на Правобережній Україні