Level 15 Level 17
Level 16

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Авс


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Трудова міграція
переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи, вільних земель для сільськогосподарської діяльності
Партія
організація передової, найбільш активної й свідомої частини населення, що має спільні ідеї та інтереси і діє на основі спеціальної програми
Українофіли
представники суспільно-політичного руху в Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., які вивчали українську мову, історію, культуру й займалися культурно-просвітницькою діяльностю (хлопомани, народовці)
Москвофіли
представники суспільно-політичного руху в Західній Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., які прагнули приєднання західноукраїнських земель до Російської імперії
Народовці
представники суспільно-політичного руху в Західній Україні у 60—90-х рр. ХІХ ст., які вважали основним питанням своєї діяльності не політичну боротьбу, а культурно-просвітницьку діяльність
Радикали
представники суспільно-політичного руху в Західній Україні які виступали за національне й соціальне визволення українців, об’єднання всіх українських земель в єдину державу, прагнули надати українському визвольному рухові політичного характеру
Нова ера
політика українсько-австрійсько-польського порозуміння (компромісу) в Галичині у 1890 р., яка полягала в лояльному ставленні народовців до імперії Габсбургів узамін на поступки українцям у культурно-освітньої галузі