Level 1 Level 3
Level 2

Стародавня історія України


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Археологічна культура
сукупність схожих археологічних пам’яток, які належать до однієї доби,займають певну територію й мають спільні ознаки
Палеоліт
давній кам’яний вік, найдавніша доба в історії людства, коли первісна людина виготовляла знаряддя праці з каменю
Мезоліт
середній кам’яний вік, перехідна доба від палеоліту до неоліту. У цей час поширюються вкладишеві (набірні) знаряддя — макроліти та мікроліти, з’являються лук та стріли, човни й плоти тощо
Неоліт
новий кам’яний вік, заключний етап кам’яної доби, коли люди навчилися виготовляти свердлені й шліфовані знаряддя праці з каменю
Неолітична революція
перехід від привласнювального до відтворювального господарства
Енеоліт
мідно-кам’яний вік. Період в історії людства, коли було освоєно перший метал — мідь. Унаслідок цього поряд із кам’яними знаряддями праці стали використовуватися знаряддя праці, виготовлені з міді. У цей період виникають перші ремісничі виробництва, пов’язані з металургією та металообробкою, набуває поширення розвинене землеробство й скотарство
Бронзовий вік
період в історії людства, під час якого при виготовленні знарядь праці стали використовувати бронзу — перший штучний метал, отриманий шляхом додавання до міді олова. У цей час розвивалися нові ремесла (гравірувальне, ковальське), удосконалювалося землеробство
Ранній залізний вік
період в історії людства, коли люди почали використовувати залізо для виготовлення знарядь праці
Привласнювальне господарство
форма господарювання, за якої все необхідне для життя людина брала в природі у готовому вигляді
Відтворювальне господарство
форма господарювання, за якої людина сама виробляла все необхідне для життя
Колонізація
заселення та освоєння вільної території всередині країни або заснування поселень за межами своєї етнічної території
Кочовики
племена, які не мають постійного житла і пересуваються з одного місця на інше, випасаючи худобу.
Курган
високий земляний насип над стародавнім похованням