Level 19 Level 21
Level 20

Україна в Першій світовій війні


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Світова війна
збройний конфлікт, у який утягнуто кілька держав або їх коаліцій, за переділ уже поділеного світу, переділ колоній, сфер впливу і отримання прибутків, поневолення інших народів
Галицько-Буковинське генерал- губернаторство
тимчасова адміністративно-територіальна одиниця на чолі з графом Г. Бобринським, створена царським урядом на окупованих російськими військами західноукраїнських землях наприкінці 1914 р.
Союз визволення України
політична організація, утворена емігрантами з Наддніпрянщини Д. Донцовим, Д. Дорошенком та ін. у серпні 1914 р. у Львові, яка ставила за мету створення самостійної соборної Української держави
Головна українська рада
міжпартійна організація на чолі з К. Левицьким, утворена представниками політичних партій Галичини УНДП, УРП, УСДП у серпні 1914 р. у Львові, яка ставила за мету здобуття автономії України у складі Австро-Угорщини