Level 23 Level 25
Level 24

Радянська модернізація України


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Тоталітарний режим
політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над усіма сферами життя суспільства шляхом терору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи політичної партії
П’ятирічка
п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР або період, що цим планом охоплювався
Форсована індустріалізація
комплекс заходів сталінського керівництва щодо прискореного розвитку промисловості з метою ліквідації техніко-економічної відсталості та зміцнення обороноздатності СРСР.
Стаханівський рух
масовий робітничий рух за підвищення продуктивності праці, досягнення високих виробничих показників за рахунок поліпшення її організації, започаткований вибійником шахти О. Стахановим.
Колективізація
перетворення індивідуальних селянських господарств на колективні господарства (колгоспи, радгоспи)
Розкуркулення
примусове позбавлення селян-куркулів власності під гаслом «ліквідації куркульства як класу» з метою зламати опір колективізації з боку заможних селян
Закон про п’ять колосків
постанова ВЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. про охорону соціалістичної власності, яка передбачала суворі покарання «за розкрадання колгоспного майна»
Голодомор
цілеспрямована політика сталінського керівництва в 1932—1933 рр. на створення штучного голоду шляхом реквізиції у селян продовольства з метою завершення суцільної колективізації
Чорна дошка
статус села чи району на території Української СРР, який передбачав блокаду та посилений терор голодом цивільного населення під час геноциду українського народу 1932—1933
Розстріляне відродження
трагічний період піднесення української культури у 1930-ті рр., пов’язаний з установленням тотального контролю більшовицького режиму над культурою й фізичним знищенням кращих представників української літератури й мистецтва
ГУЛАГ
у СРСР у 1934–1956 роках підрозділ НКВС, який керував системою виправничо-трудових (офіційна назва у 1920-х роках — концентраційних) таборів
Паспортна система
запровадження паспортної системи у містах, а селянам видача паспортів заборонялась (фактичне прикріплення до землі)
Соціалістичний реалізм (соцреалізм)
термін, що закріпився у радянському мистецтвознавстві для позначення художнього методу та стилю, що панував у СРСР з 30-х років XX сторіччя