Level 24 Level 26
Level 25

Західноукраїнські землі (1921—1938 рр)


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Осадництво
політика польського уряду, яка полягала в заохоченні переселення польських колоністів у 1920-х роках на західноукраїнські землі, які перебували у складі Польщі
Пацифікація
політика масових репресій польського уряду щодо населення Західної України у 1930-х рр., яка передбачала придушення виступів за допомогою поліції і військ
Русинство
суспільно-політична течія в національному русі Закарпаття, представники якої вважали карпатоукраїнців окремим слов’янським народом і виступали за автономію, а в перспективі — за незалежність краю
Таємний університет
український нелегальний вищий навчальний заклад у Львові. Заснований у липні 1921 року, існував до 1925 року
Політична еміграція
вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей (емігрантів, переселенців з політичних причин