Level 28 Level 30
Level 29

Україна у період загострення кризи радянської сист


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Застій
період 1964—1985 рр. в історії СРСР і УРСР, що характеризувався кризою в усіх сферах життя радянського суспільства
Дефіцит
перевищення видатків державного бюджету над прибутками, показник кризового стану державних фінансів, один із факторів розвитку інфляції
Розвинений соціалізм
радянська офіційна назва останнього десятиліття тоталітарної радянської дійсності
Номенклатура
склад службовців, призначених чи затверджених на посади вищими органами; панівний клас радянського суспільства, партійно-державне керівництво
Русифікація
комплекс заходів, спрямованих на витиснення української мови і культури (або мови та культури інших народів) повсюдним введенням російської мови і культури, що вживалися на українських землях, які знаходилися в складі Російської імперії, СРСР з ініціативи правлячих кіл
Самвидав
неофіційне копіювання й розповсюдження нелегальної літератури, що викривала політику радянського режиму
Тамвидав
книги, які завозилися різними людьми з-за кордону і поширювалися на території Радянського Союзу
Правозахисники
учасники дисидентського руху, які висували вимоги дотримання в СРСР основних прав і свобод людини, ознайомлення громадськості з Декларацією прав людини
Конституція розвинутого соціалізму
основний закон СРСР, прийнятий 7 жовтня 1977 року Верховною радою СРСР замість Конституції СРСР 1936 року