Level 5 Level 7
Level 6

Українські землі в другій половині ХVІ ст.


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Воєводство
адміністративна одиниця у Великому князівстві Литовському та Польщі XV-XVIII ст.
Українське козацтво
суспільний стан, який виник на півдні України наприкінці ХV ст. (слово «козак» тюркського походження означає «вільна озброєна людина»)
Реєстрове козацтво
частина українського козацтва, яка перебувала на військовій службі Речі Посполитої і була внесена до спеціальних списків-реєстрів
Запорозька Січ
головна військова база козаків, столиця козацької держави й сама держава
Старшина
привілейована верхівка українського козацтва, військове та адміністративне керівництво Запорозької Січі (кошовий отаман, суддя, осавул, писар, курінні отамани)
Клейноди
символи-відзнаки українського козацтва (корогва, бунчук, булава, каламар, литаври, печатка з гербом)
Греко-католицька церква
назва церкви, яка виникла внаслідок проголошеного в 1596 р. на церковному соборі в Бересті об’єднання католицької та православної церков
Братство
релігійні та культурно-просвітницькі товариства, створювані православними міщанами при церковних парафіях (приходах) України в XV—XVII ст.
Полемічна література
література присвячена проблемам церковно-релігійного життя і зокрема, суперечці навколо ідеї об’єднання церков унаслідок Берестейської унії.