Level 6 Level 8
Level 7

Українські землі в першій половині ХVІІ ст.


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Панщина
форма земельної відробіткової ренти яка полягала в обов’язковій НЕОПЛАЧУВАНІЙ праці селянина в господарстві землевласника
Фільварки
великі багатогалузеві господарства, засновані на праці кріпосних селян та орієнтовані на виробництво продуктів на продаж
Золотий спокій
період від 1638 до 1648 р., названий так поляками через відсутність значних козацько-селянських виступів українців проти польського панування
Доба героїчних походів
період першої третини ХVІІ ст., який відзначився звитяжними походами козацтва проти Османської імперії
Онлайн курси з історії України
istzno.dp.ua