Level 8 Level 10
Level 9

Українські землі в 60—80-ті рр XVIІ ст)


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Руїна
період історії України кінця XVII ст., що відзначився розпадом української державності і загальним занепадом. В наслідок громадянської війни територію України по Дніпру було поділено на дві частини – Лівобережну і Правобережну
Великий згін
насильне переселення (депортація) мешканців Правобережжя (Подніпров'я) на Лівобережну Україну організоване гетьманом Іваном Самойловичем у 1678–1679 рр.
Протекторат
форма залежності однієї держави від іншої, коли основні питання її суспільно-політичного життя розв’язує на свій розсуд протектор
Сердюки
воїни найманих піхотних полків, створених гетьманом Петром Дорошенком
Компанійці
наймані кіннотні козацькі полки які виконували функції нагляду за порядком. Перший такий полк створив гетьман Д.Многогрішний у 1668
Онлайн курси з історії України
istzno.dp.ua