Level 2 Level 4
Level 3

Communities - społeczności


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
benefit from
czerpać korzyści z
beggar
żebrak, żebraczka
bring a story to the global community
przedstawić historię światowej opinii publicznej
capital city
stolica
country
kraj
economic growth
wzrost gospodarczy
elect
wybrać (w wyborach)
electricity
elektryczność
export
eksportować
get access to
uzyskać dostęp do
health care
służba zdrowia
industrial area
obszar przemysłowy
inhabitant
mieszkaniec
leader
przywódca
local community
lokalna społeczność
make contact with
nawiązać kontakt z
megacity
megamiasto
outside world
świat zewnętrzny
overpopulation
przeludnienie
population
liczba ludności
poverty
ubóstwo, bieda
production
produkcja
raise awareness of sth
uświadamiać coś, zwiększać świadomość
running water
bieżąca woda
standard of living
stopa życiowa
tribal chief
wódz plemienia
tribal people
członkowie plemienia
tribe
plemię
way of like
obyczaje, zwyczaje