Level 12 Level 14
Level 13

301 - 325


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to catch
vangen
I'm sorry, I didn't catch what you said.
Sorry, ik hoorde niet wat je zei.
to cause
veroorzaken
CEO, Chief Executive Officer
directeur
to celebrate
vieren
cell phone
mobiele telefoon
centimetre
centimeter
central
centraal
centre
centrum
century
eeuw
certain
zeker
to be certain about something
ergens zeker van zijn
a certain person
een bepaald persoon
certificate
certificaat
chair
stoel
We need new chairs for the office.
We hebben nieuwe stoelen nodig voor het kantoor.
challenge
uitdaging
chance
kans
change
verandering, wisselgeld
It was a big change from my previous job.
Het was een grote verandering met m'n vorige baan.
Do you have any small change?
Hebben jullie wat wisselgeld?
He changed his mind about the leaving.
Hij heeft z'n gedachten veranderd over het vertrek.
She changed money before going to the airport.
Ze heeft geld gewisseld voordat ze naar het vliegveld ging.
charge
kost(en), prijs
How much do you charge?
Hoeveel kost het?