Level 16 Level 18
Level 17

401 - 425


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
consumer confidence
consumentenvertrouwen
to contain
bevatten
to continue
doorgaan
to contract
samentrekken, contracteren
The contract is due for renewal.
Het contract is toe aan vernieuwing
convenient
makkelijk
conversation
gesprek, conversatie
to cool
koelen
to copy
kopiëren
Have you got a copy?
Heeft u een kopie=
Copy this letter, please.
Kopieer deze brief alstublieft.
copy machine
kopieermachine
corner
hoek
to correct
corrigeren
Is this correct?
Is dit goed?
I will correct it for you.
Ik zal het voor je verbeteren.
to cost
kosten
We have to look at all the costs.
We moeten naar alle kosten kijken.
The new equipment cost more than we planned.
Het nieuwe gereedschap kostte meer dan gepland.
cotton
katoen
to count
tellen
country
land
countryside
platteland
couple
stel
courier
koerier