Level 1 Level 3
Level 2

26 - 50


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
administration
administratie
administrator
beheerder
adult
volwassen, volwassene
advantage
voordeel
to advertise
adverteren
advertising
advertentie
advice
advies
aeroplane
vliegtuig
to affect
invloed hebben op
to afford
kunnen betalen
afraid
bang
I'm afraid we can't help you.
Ik ben bang dat we u niet kunnen helpen.
after
na, nadat
after that
daarna
afternoon
middag
afterwards
daarna
again
weer, opnieuw
against
tegen
age
leeftijd
agency
agentschap
Let's use an advertising agency.
Laten we gebruik maken van een reclamebureau
agenda
agenda
agent
agent, vertegenwoordiger
I've been to the travel agent to book a flight to Hong Kong
Ik ben naar het reisbureau geweest om een vlucht naar Hong Kong te boeken.
ago
geleden