Level 21 Level 23
Level 22

526 - 550


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Prices have gone down.
De prijzen zijn lager geworden.
His office is down the corridor on the left.
Zijn kantoor is aan het eind van de gang links.
He's been feeling down since he lost his job.
Hij voelt zich slecht sinds hij z´n baan verloren heeft.
to download
downloaden
downstairs
beneden
to draw
tekenen
drawer
lade
to dream
dromen
to dress
kleden
to drink
drinken
drive
rijden
to dry
drogen
during
tijdens
each
elke
early
vroeg
go to work early
vroeg naar werk gaan
to earn
verdienen
east
oost
eastern
oostelijk
easy
makkelijk
to eat
eten
economic
economisch
economic growth
economische groei
the economic situation
de economische situatie
economy
economie