Level 2 Level 4
Level 3

51 - 75


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to agree
het eens zijn
aim
doel, streven
His aim was to become CEO.
Zijn doel was om directeur te worden.
We aim to increase turnover by 5% this year.
Wij streven ernaar onze omzet dit jaar te laten groeien met 5 procent.
air
lucht
airline
luchtvaartmaatschappij
aeroplane
vliegtuig
airport
vliegveld
aisle
gangpad
all
alles, alle, geheel
to allow
toestaan
allowed
toegestaan
Staff are not allowed to discuss the content of their jobs with people outside the company.
Werknemers zijn niet toegstaan de inhoud van hun baan te bespreken met mensen die niet bij het bedrijf werken.
almost
bijna
alone
alleen
along
langs
already
al, reeds
alright
oké
also
ook
although
hoewel, ofschoon
always
altijd
a.m.
´s morgens
amazing
verbazingwekkend
among
onder
amount
hoeveelheid