Level 29 Level 31
Level 30

726 - 750


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ladies and gentlemen
dames en heren
to get
krijgen
to get back
terugkrijgen, terugkomen
When did you get back from New York?
Wanner kwam u terug uit New York?
to get in
binnenkomen
Can visitors get in through the staff entrance?
Kunnen bezoekers binnenkomen via de personeelsingang?
She got out of the taxi.
Zij kwam uit de taxi
get in touch
contact opnemen
Please get in touch if you would like my help.
Neem alstublieft contact op als u m'n hulp wilt.
to get off
uitstappen
We're getting off at the next stop.
De volgende halte gaan we eruit
to get on
opstappen
Get your coat on, and we'll leave.
Doe je jas aan en dan gaan we.
to get on with
opschieten met
Do you get on well with your colleagues?
Kon je goed opschieten met je collegas?
get to
bereiken
How long does it take to get to the city center from here?
Hoe lang duurt het om het centrum van de stad te bereiken vanaf hier?
get something to someone
iets bij iemand krijgen
Can you get it to me by 5pm?
Kunt u het bij me krijgen voor 5 uur?
to get up
opstaan
What time did you get up this morning?
Hoe laat stond je op vanochtend?
gift
cadeau
girl
meisje
give up
opgeven, opzeggen
David is planning to give up his job and go freelance.
David plant om z'n baan op te zeggen en voor zichzelf te beginnen.