Level 32 Level 34
Level 33

801 - 825


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He handed her the book.
Hij gaf haar het boek
second-hand
tweedehands
handbag
handtas
hand luggage
handbagage
To hang out
chillen, uithangen, ophouden zich
to hang up
ophangen
She hung up before the caller had finished.
Zij hing op voordat de beller klaar was
to happen
gebeuren
happy
blij
harbour
haven
hard
hard
hard-working
hardwerkend
to hate
haten
to have
hebben
We have a number of advantages.
We hebben een aantal voordelen
We only had a short break.
We hadden maar een korte pauze
I had dinner early.
Ik heb vroeg gegeten.
have got
hebben
To have to
moeten
he
hij
head
hoofd
head office
hoofdkantoor
healthy
gezond
health and safety
gezondheid en veiligheid
to hear
horen