Level 37 Level 39
Level 38

926 - 950


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
its
zijn
itself
zelf
jacket
jas
job
baan
to join
samenvoegen, toetreden tot, samenkomen, verbinden
I joined the company last year.
Een jaar geleden trad ik toe tot het bedrijf
joke
grap
to jump
springen
just
gewoon, alleen, net
to keep
houden, blijven
Costs keep rising.
De kosten blijven stijgen
keep on
blijven
They kept on advertising even though their profits were falling.
Ze bleven adverteren ondanks dat de winsten tegenvielen
key
sleutel
key to a lock
sleutel voor een slot
to key in
intoetsen
kind
vriendelijk, aardig, soort
My boss is a very kind person.
Mijn baas is een erg aardig persoon.
What kind of work do you do?
Wat voor soort werk doe je?
kitchen
keuken
to know
weten
labour
arbeid, werk
the labor market
de arbeidsmarkt
manual labor
handarbeid
to lack
tekortkomen